Velkommen til As Oscar Sundquist

AS Oscar Sundquist er en anleggsentreprenør med base i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene som utføres er i forbindelse med kommunaltekniske anlegg og veiarbeider ved utbygging av boligfelter, vannforsyningsanlegg o.l. I tillegg kommer en stor del av omsetningen fra grunnarbeider på industri og næringsbygg. Vi utfører fjellsprengningsoppdrag og mobil kusing og sortering.

Google+

Kildejordet på Sandnes - 2 ledige tomter

På Kildejordet Boligfelt er det hovedinfrasturkturen med vei, vann, avløp osv i all hovedsak utført. Asfaltering vil gjøres i sommer.
18 tomter har fått nye eiere som enten har satt opp sitt hus og flyttet inn eller er under bygging.
Rett ved barnehage, skianlegg, alpinbakke og fotballbane bygges boligfeltet Kildejordet.

Det er kun 2 ledige tomter til selvbyggere og til utbyggere.

Les mer

Best kvalifisert og billigst på Sykehustomta!

Den første kontrakten på bygging av nye Kirkenes Sykehus er åpnet etter tilbudsrunde, og Sundquist leverte den laveste prisen og den beste organisasjonen. Vi er meget fornøyd med at vi leverer det beste tilbudet i konkurranse med andre regionale aktører.

Les mer
 

Klargjøring for Tunnel på den nye E105-Elvenes

Jobben med å klargjøre for bygging av ny tunnel og bro i forbindelse med ny E105 mellom Hesseng og Elvenes er godt i gang.

Les mer

Sentral Godkjenning fornyet

Sentral godkjenning fornyet, med utførelse i tiltaksklasse 3, prosjektering av våre spesialfag i tiltaksklasse 2 og generell prosjektering i tiltaksklasse 1.

Les mer
 

På plass ved Offervann

Høsten 2012 startet vi prosjektet med oppgradering av Offervann kraftverk i samarbeid med Harald Nilsen AS for Statkraft. Sent i April i år fikk vi åpnet veien etter vinteren og startet transport av maskinene til anlegget igjen.

Les mer

Nyhetsarkiv