Velkommen til As Oscar Sundquist

AS Oscar Sundquist er en anleggsentreprenør med base i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene som utføres er i forbindelse med kommunaltekniske anlegg og veiarbeider ved utbygging av boligfelter, vannforsyningsanlegg o.l. I tillegg kommer en stor del av omsetningen fra grunnarbeider på industri og næringsbygg. Vi utfører fjellsprengningsoppdrag og mobil kusing og sortering.

Google+

Erfarne borere - Rock On Ground

I forbindelse med vår kontrakt sammen med Orica om å utføre all boring og sprengning ved Sydvaranger Gruve i 6 til 9 år fremover trenger vi å øke kapasiteten med nye dyktige medarbeidere.
Vi trenger 2-3 erfarne boreoperatører for å supplere dagens bemanning.

Les mer

Rock On Ground - Sydvaranger Gruve

Sydvaranger (Northern Iron Ltd) og Orica Norway AS har undertegnet en samarbeidsavtale der Orica i samarbeid med Sundquist skal levere ”Rock on Ground” i Sydvaranger Gruve i 6 år fremover.

Les mer
 

Best kvalifisert og billigst på Sykehustomta!

Den første kontrakten på bygging av nye Kirkenes Sykehus er åpnet etter tilbudsrunde, og Sundquist leverte den laveste prisen og den beste organisasjonen. Vi er meget fornøyd med at vi leverer det beste tilbudet i konkurranse med andre regionale aktører.

Les mer

Klargjøring for Tunnel på den nye E105-Elvenes

Jobben med å klargjøre for bygging av ny tunnel og bro i forbindelse med ny E105 mellom Hesseng og Elvenes er godt i gang.

Les mer
 

Kildejordet på Sandnes starter i mars - Byggeklare tomter tidlig i sommer!

Vi er i planlegging av oppstart på Kildejordet Boligfelt. Rett ved barnehage, skianlegg, alpinbakke og fotballbane bygges boligfeltet Kildejordet. Med oppstart i mars rekker vi å levere komplette byggeklare tomter til tidlig i sommer. Inn i det nye huset til jul!

Byggesøknaden er sendt og prosjektfinansiering på plass.

Det er fortsatt ledige tomter til selvbyggere og til utbyggere. Kontakt oss for hva som er ledig og priser.

Les mer

Nyhetsarkiv