Velkommen til As Oscar Sundquist

AS Oscar Sundquist er en anleggsentreprenør med base i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene som utføres er i forbindelse med kommunaltekniske anlegg og veiarbeider ved utbygging av boligfelter, vannforsyningsanlegg o.l. I tillegg kommer en stor del av omsetningen fra grunnarbeider på industri og næringsbygg. Vi utfører fjellsprengningsoppdrag og mobil kusing og sortering.

Google+

Stillinger som Maskinfører og Anleggsarbeider

Vi søker Maskinførere og anleggsarbeidere Vi har godt med oppdrag i tiden som kommer og stor tro på at Kirkenes og Øst-Finnmark er stedet å...

Les mer

Stilling som Anleggsleder

Vi vurderer ansettelse av en anleggsleder med ingeniørkompetanse og erfaring fra gjennomføring av anleggsoppdrag. Les mer
 

Sentral godkjenning fornyet til 2019

SentraltGodkjent

Sentral godkjenning fornyet med prosjektering i tiltaksklasse 2 og utførelse i tiltaksklasse 3 Les mer

Kildejordet på Sandnes - 2 ledige tomter

På Kildejordet Boligfelt er det hovedinfrasturkturen med vei, vann, avløp osv i all hovedsak utført. Asfaltering vil gjøres i sommer.
18 tomter har fått nye eiere som enten har satt opp sitt hus og flyttet inn eller er under bygging.
Rett ved barnehage, skianlegg, alpinbakke og fotballbane bygges boligfeltet Kildejordet.

Det er kun 2 ledige tomter til selvbyggere og til utbyggere.

Les mer
 

Best kvalifisert og billigst på Sykehustomta!

Den første kontrakten på bygging av nye Kirkenes Sykehus er åpnet etter tilbudsrunde, og Sundquist leverte den laveste prisen og den beste organisasjonen. Vi er meget fornøyd med at vi leverer det beste tilbudet i konkurranse med andre regionale aktører.

Les mer

Nyhetsarkiv