Hallonenåsen grustak

Prislisten for 2014 ligger nå på nett.

Knusing og sortering i Hallonenåsen

En Sandvik CM1206 grovknuser masser ned til 0/150 som lastes inn i en Sandvik UH420 for finknusing/sortering ned til 0/16-masse. Anlegget er mobilt og kan splitte i 2 fraksjoner + overstørrelse.

Bilde av 2qy5rilsBilde av ly5j8ki9Bilde av 26a8dyfuBilde av bk2s27smBilde av lymfffr8Bilde av eqpl6hgf
Vårt grustak ligger i Sandnesdalen, ca. 14 km. fra Kirkenes sentrum. Vi produserer grus og singel til veiformål, asfalt og betong. I tillegg leverer vi fraksjoner for steinsetting, omfylling av rør og tanker
.


Bilde av u7j5ph5a
 
 

Sikteverk

Sikting av minere masser enn 0/16 gjøres i et Powerscreen Chieftain 516 sikteverk. Det kan produseres i inntil 3 fraksjoner med en nullfraksjon og to singelfraksjoner med utgangspunkt i produserte masser fra Sandvik UH420/CM1206.

Bilde av 4a74lfje

Sertifisert produksjon av tilslagsprodukter:

Vi har et sertifisert produksjonskontrollsystem og leverer CE-merkede produkter til vei-, asfalt- og betongformål.

Bilde av n8ws8oar