Lærlinger 2018

I løpet av våren/sommeren 2018 kommer vi til å ta inn lærlinger i våre fag. Sundquist er godkjent lærebedrift og samarbeider med OKAB om oppfølgingen av våre lærlinger. De siste årene har vi hatt 5-10 lærlinger hos oss til enhver tid.IMG_20180306_143908
Vi vil ta inn nye lærlinger våre fag: 
  • fjell- og bergarbeider
  • anleggsmaskinfører
  • vei- og anleggsarbeider
  • anleggsmaskinreparatør

Reparatørene deltar i drift og vedlikehold, service og reparasjoner av maskinparken; anleggsmaskiner, hjelpeutstyr, biler, lastebiler og knuse/sorteringsutstyr. Anleggsmaskinreparatør-lærlingen vil jobbe ved vårt verksted på Sandnes med service, drift og reparasjoner av vår maskin- og utstyrspark.

Berglærlingene vil få sin opplæring/arbeidsplass i forbindelse med boring/sprengning og knusing/sortering.
 
Maskinførerlærlingene og vei/anleggs-lærlinger deltar i våre ordinære anleggsoppdrag som spenner fra vannlekkasjer/innkjøringer til flyplasser, veier, vann/avløp og kraftanlegg.

Vi kan tilby varierte oppdrag innenfor alle deler av de aktuelle fagene, dyktige faddere og en organisasjon som vil tilrettelegge for OMTANKE i opplæringen og arbeidsdagene.

Skriv en søknad til oss pr e-post, og legg ved siste karakterutskrift/CV som viser orden/oppførsel og fravær. Beskriv hvorfor DU er den som vil tilføre positive holdinger og god produksjon.
Oppdatert 08.03.2018 09:14