AS Oscar Sundquist sine interne administrative ressurser:

 • Siv.ing/ingeniørkompetanse, prosjektering, admin.              Svein W. Sunduist
 • Prosjekt/anleggsledelse                                                    Helge Bækø, Emil Dæhlin, Geir Koppen
 • Driftsledelelse, grusproduksjon, verksted, lager                   Per Oscar Sundquist
 • Oppmåling/stikking/dokumentasjon                                   Glenn-Ove Pedersen
 • Vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utstyr              Svein Lillevik

 • Produksjon av pukk, sand og grus:                                    Gunnar Lindanger

 • Økonomi og personal:                                                      Hanne Stunes
 • Regnskapsførsel/kontorhold:                                             Tove Iversen
 • Prosjektutvikling/eiendom:                                            Øyvin Grongstad

Verksted og grusproduksjon er lokalisert til Sandnes. Vi besitter all nødvendig kompetanse og utstyr til å utføre reparasjoner og vedlikehold på egen maskinpark.
I tillegg produserer vi grusprodukter under sertifisert produksjonskontrollsystem.

 

Administrasjon/faglig ledelse:

Svein W. Sundquist, daglig leder/siv.ing. fra NTH i 1994. Ansatt siden 1999 som daglig leder/prosjektleder. Tidligere erfaring fra bruprosjekter/vedlikehold i statens vegvesen og SCC Abel Engh (nå Rambøll), prosjektering av bru/betongarbeider.


Helge Bækø
, ingeniør fra Narvik 1986. Ansatt 2006 som prosjektleder.
Tidligere erfaring som prosjekt,- og byggeleder i Sør-Varanger kommune med ansvar for prosjekter som Kirkenes badeland, Barentshallen, Prestøyhjemmet, etc. Har også jobbet 5 år som prosjektleder i entreprenørfirmaet Backe AS, 3 år som byggeleder for Norconsult i Emiratene, 4 år som rådgivende ingeniør for Fortifikasjon AS og 3 år for Selmer Furuholmen på forsvarsanlegg i Bodø og på Andøya.


Per Oscar Sundquist
, tekniker. Ansatt i 2002 som anleggsleder.
Hovedansvar for serviceoppdrag og prosjekter for engangsbyggherrer, boligtomter, tanker (inkl. oljetanker/forsyningsanlegg).  Har også prosjektledelse for større prosjekter som Skallelv vannforsyning, tankutskifting Esso Hesseng, grunnarbeider Coop/TI Bjørnevatn osv.


Emil Dæhlin
, anleggsleder. Ansatt i 2007 som anleggsleder/prosjektleder. Erfaring fra 8 år i AF Spesialprosjekt med anleggsprosjekter som spenner fra flyplassforlengelse (Kirkenes), VVA-tiltak (Kjøllefjord), kaibygging osv.

Geir Koppen, anleggsleder.
 Ansatt i 2009. 20 års erfaring som maskinfører og rørlegger. Utdannet tekniker innen bygg/anlegg tekniker, og jobbet 4 år som lærer ved anleggslinja på Kirkenes videreggående skole.


Werner Sundquist
, arbeidende styremedlem. Har vært daglig leder i bedriften fra 1975 til 1999 med erfaring fra de fleste aspekter med anleggsvirksomheten.

 

 

Våre arbeidere har også god faglig ballast innen utførelse av de fag vi driver:

  • Fagbrev som maskinfører                                          16 personer

  • Mer enn 8 års praksis i anleggsfaget                           14 personer

  • Sikkerhetsopplæring maskin (Maskinførerbevis)            22 personer
  • Adk-1 sertifikater                                                      15 personer

  • Tilleggskursing i Vanndelen                                         2 personer

  • Fagbrev tømrer                                                           2 personer

 

Lærlinger

Vi er godkjent lærebedrift innen fagene bergverk, anleggsmaskinfører og anleggsmaskinreparatør og har for tiden 5 lærlinger.