2007 Volvo L150E

Bilde av 9vcihvfz-122 tonns produksjonsmaskin i grustak/pukkproduksjon 

Oppdatert 13.12.2010 14:26