Knusing/Sortering

Mobilt knuse- og sorteringsanlegg

Mobilt knuse- og sorteringsanlegg

Oppdatert 23.04.2014 08:30
  • Komplett mobilt knuseanlegg
  • Sandvik CM1206 kjeftkniser
  • Sandvik UH420 Konknuser med sikt
  • Powerscreen Chieftain 516 sikteverk
  • Cat 330 Graver
  • Volvo L150 + Volvo L180 hjullastere
  • Knuse- og sorteringsavdelingen ledes av Gunnar Lindanger. 

 

2008 Sandvik UH420 ECO

2008 Sandvik UH420 ECO

Oppdatert 13.12.2010 09:30
Bilde av z8vp1pn1Finknuser/sorteringsverk
Mobilt finknuse/sorteringsverk (52 tonn). Tar imot masser opp til 250mm som knuses og sorteres ned til 3 fraksjoner (1 før knuser)
2008 Multiscreen 2001

2008 Multiscreen 2001

Oppdatert 13.12.2010 09:32
Bilde av 9zt86k7gTrommelsikt
Produksjon av mold, strøsand og til sortering av rivningsavfall. 
2005 Sandvik CM1206

2005 Sandvik CM1206

Oppdatert 13.12.2010 09:31
Bilde av pmr64bwfBeltegående kjeftknuser
90x120cm inntaksåpning. Knuser ned til ca. 0/120.