Nyheter

Persenjordet boligfelt i oppstart

Persenjordet boligfelt i oppstart

Nytt boligfelt med 6 eneboliger og 5 tomannsboliger (10 leiligheter) under bygging på Sandnes.

Stilling som Anleggsleder

Stilling som Anleggsleder

Oppdatert 08.03.2018 09:13
Vi søker å ansette av en anleggsleder med ingeniør- eller teknikerkompetanse og erfaring fra gjennomføring av anleggsoppdrag.
Skytterhus B2f - Boligfelt under produsjon

Skytterhus B2f - Boligfelt under produsjon

Kommunen bygger ut boligfelt på Skytterhusfjellet. Nå er det B2f som er under produksjon.

Sentral godkjenning fornyet til 2019

Sentral godkjenning fornyet til 2019

Oppdatert 06.12.2016 13:07

SentraltGodkjent

Sentral godkjenning fornyet med prosjektering i tiltaksklasse 2 og utførelse i tiltaksklasse 3
Kildejordet på Sandnes - 2 ledige tomter

Kildejordet på Sandnes - 2 ledige tomter

Oppdatert 06.03.2016 18:10

På Kildejordet Boligfelt er det hovedinfrasturkturen med vei, vann, avløp osv i all hovedsak utført. Asfaltering vil gjøres i sommer.
18 tomter har fått nye eiere som enten har satt opp sitt hus og flyttet inn eller er under bygging.
Rett ved barnehage, skianlegg, alpinbakke og fotballbane bygges boligfeltet Kildejordet.

Det er kun 2 ledige tomter til selvbyggere og til utbyggere.

Best kvalifisert og billigst på Sykehustomta!

Best kvalifisert og billigst på Sykehustomta!

Oppdatert 18.03.2014 17:55

Den første kontrakten på bygging av nye Kirkenes Sykehus er åpnet etter tilbudsrunde, og Sundquist leverte den laveste prisen og den beste organisasjonen. Vi er meget fornøyd med at vi leverer det beste tilbudet i konkurranse med andre regionale aktører.

Klargjøring for Tunnel på den nye E105-Elvenes

Klargjøring for Tunnel på den nye E105-Elvenes

Jobben med å klargjøre for bygging av ny tunnel og bro i forbindelse med ny E105 mellom Hesseng og Elvenes er godt i gang.

Sentral Godkjenning fornyet

Sentral Godkjenning fornyet

Sentral godkjenning fornyet, med utførelse i tiltaksklasse 3, prosjektering av våre spesialfag i tiltaksklasse 2 og generell prosjektering i tiltaksklasse 1.

På plass ved Offervann

På plass ved Offervann

Oppdatert 06.05.2013 10:12

Høsten 2012 startet vi prosjektet med oppgradering av Offervann kraftverk i samarbeid med Harald Nilsen AS for Statkraft. Sent i April i år fikk vi åpnet veien etter vinteren og startet transport av maskinene til anlegget igjen.

Fagbrev og Bergsprengergodkjenning for Lars Even og Ingar

Fagbrev og Bergsprengergodkjenning for Lars Even og Ingar

Oppdatert 27.02.2013 11:07

Bergsprengnings-gjengen vår har vokst fra 2 til 7 på 3 år. Under faglig ledelse av Jørn Olsen har vi fått 2 fagbrev som bergarbeidere med...