2012-Volvo ECR305Cl

En ny Volvo er ankommet hos oss. Det er den 11. Volvograveren over 5 tonn i drift i dag. 38 tonn korthekket maskin for bruk på VA-rehabilitering og nyanlegg i tillegg til veibygging og øvrig grunnarbeid. Maskinen skal kjøres og driftes av Per Sønvisen.

 Maskinen kommer til Kirkenes klar for drift med

  • Frontskjær/doserskjær
  • GPS/maskinstyring
  • Hammerhydraulikk
  • Rotor
  • Pusse-/planeringsskuffer
Oppdatert 30.11.2011 15:05