Avløpsrensing i Kirkenes

Arbeidene med å rense avløpsvannet fra Kirkenes er i gang. AS Oscar Sundquist har avtale med Sør-Varanger kommune om å utføre ledningsarbeidene. Arbeidene startet i overgangen januar/februar 2011 og skal avsluttes sensommeren 2012.

Sør-Varanger kommune har satt i gang sitt prosjekt for å rense avløpsvannet som går ut i Bøkfjorden fra Kirkenes by. Arbeidene i vår kontrakt består i å grave og legge nye avløps-, overvanns- og vannrør i E6 fra Statoil tankanlegg/Hurtigrutekaia via Thonhotellet, Kirkenes Senter og opp Storgata Til Frelsesarmeen. Derfra skal vi bak mot Lillebanen og opp Kronprinsensgate opp mot Fearnleysgate.

Arbeidene ledes av Helge Bækø og Geir Koppen som henholdsvis Prosjekt- og Anleggsleder. Kjell Sundfær er formann på anlegget, med ansvar for å hold 2 graverlag i produksjon.

Oppdatert 30.12.2011 09:48