Fagbrev og Bergsprengergodkjenning for Lars Even og Ingar

Bergsprengnings-gjengen vår har vokst fra 2 til 7 på 3 år. Under faglig ledelse av Jørn Olsen har vi fått 2 fagbrev som bergarbeidere med sertifikat og har 2 lærlinger sammen med våre to dyktige riggoperatører.

Frem til vi startet satsingen på bergarbeider for 3 år siden utgjorde Jouko Foffonoff stammen i bore- og sprengningskapasiteten vår. Jouko fikk selskap av Jørn Olsen i 2009 som tok ansvaret med sprengningsplanlegging og utførelse. Han gjennomførte overgangskurset fra det gamle sprengningssertifikatet til Bergsprengningsleder.

Under ledelse av Jørn ble Lars Even Pettersen ansatt som lærling innen berg-faget etter endt skolegang ved Kirkenes VGS, Anleggsavdelingen. Lars Even fullførte læretiden og gjennomførte samtidig kurs til Bergsprenger. Umiddelbart etter mottak av fagbrevet gikk han opp til eksamen som bergsprenger og besto.

Ingar Olsen ble ansatt som boreriggoperatør i 2009. Han hadde tatt de fleste fagene ved Anleggsskolen i Bjørnevatn og har i tiden siden ansettelse gjennomført fagbreveksamen etter realkompetansevurdering og praktisk prøve. På samme måte som Lars Even gjennomførte Ingar bergsprengerkursing undervegs i fagbrevjobbinga, og tok eksamen rett i ettertid.

Den 15. februar kunne vi feire vår tredje bergsprenger!

For ytterligere å øke kapasiteten og kompetansen innen faget er lærlingene Jonatan Libakken og Glenn Gøran Mikkelsen tatt inn sommeren 2011. I tillegg ble boreriggoperatør Stian Beddari ansatt høsten 2011. Læretiden innenfor Bergfaget er 2 år og vi regner med at begge lærlingene avslutter sommeren med fagbrev og fast jobb i firmaet.

Vi antar at vi kommer til å ta inn to lærlinger innenfor bergfaget i 2013. Se info her.

Sprengegjengenhos Sundquist
Fra venstre: Stian Beddari, Jonathan Libakken, Lars-Even Pettersen, Jørn Olsen, Ingar Olsen, Emil Dæhlin, Glenn Gøran Michelsen og Jouko Foffonoff.
Oppdatert 27.02.2013 11:07