Kildejordet på Sandnes - 2 ledige tomter

På Kildejordet Boligfelt er det hovedinfrasturkturen med vei, vann, avløp osv i all hovedsak utført. Asfaltering vil gjøres i sommer.
18 tomter har fått nye eiere som enten har satt opp sitt hus og flyttet inn eller er under bygging.
Rett ved barnehage, skianlegg, alpinbakke og fotballbane bygges boligfeltet Kildejordet.

Det er kun 2 ledige tomter til selvbyggere og til utbyggere.

Tomtekjøperene får opparbeidede tomter, klar for husbygging, inkludert oppstikk til vann/avløp og kraftkabel innenfor bygget. De får planert parkering og innkjøring, grovplanert plenareale og ferdig grunnarbeide for boligen. Det de må sørge for selv er planarbeider og asfaltering eller steinlegging av innkjøringa.

For mer info se sundquist.no/eiendom og kontakt Per Oscar på epost eller telefon 918 25 335.


2015-05-AnnonseFinnm

Oppdatert 06.03.2016 18:10