Klargjøring for Tunnel på den nye E105-Elvenes

Jobben med å klargjøre for bygging av ny tunnel og bro i forbindelse med ny E105 mellom Hesseng og Elvenes er godt i gang.

Vi har satt i gang prosjektet med å gjøre forarbeider ved tunnelpåslaget på Elvenes-sia av Trifanfjellet som tunnelen skal gå gjennom.

IMAG1093

Våre arbeider består i å 

  • Lage anleggsvein frem til tunnelpåslaget
  • Etablere deponiområde for løsmasse/overskuddsmasse
  • Fjerne løsmasse der tunnelportalen skal bygges
  • Sprenge fjellet til en flate for tunnelarbeidene
  • Sikre fjellskråningen
  • Fjerne gammelt trevirke på østsiden av Pasvikelva der brubygging skal skje
IMAG1108