Knusing på Ifjordfjellet

I forbindelse med opprusting av FV98 over Ifjordfjellet er vi engasjert av HAB Construction til å forestå knusing av masser til bruk i veibyggingen. 


Oppdatert 30.11.2011 15:06