Sentral Godkjenning fornyet

Sentral godkjenning fornyet, med utførelse i tiltaksklasse 3, prosjektering av våre spesialfag i tiltaksklasse 2 og generell prosjektering i tiltaksklasse 1.

2014-SentralGodkjenning

Da har vi kommet i mål med fornyelsesprosessen for vår Sentrale Godkjenning for utførelse og prosjektering av anlegg innenfor plan- og  bygningsloven.
Vi fikk vedtatt alle våre søkte områder og kan nå utføre prosjektering og utførelse av de aller fleste tiltak vi normalt gjør uten å søke separat lokal godkjenning.