Skytterhus B2f - Boligfelt under produsjon

Kommunen bygger ut boligfelt på Skytterhusfjellet. Nå er det B2f som er under produksjon.

I løpet av forsommeren skal Sundquist være klar med vei, vann og avløpsanlegg til nye boligtomter på Skytterhusfjellet. 
Foto: Tor Erlend Iversen. Kjell Sundfær er kusk
Terrenget er skrånende med stor andel fjell som må sprenges og pigges for å lage vei og grøfter for vann og avløp. Berget på Skytterhusfjell er granittisk gneis med sprekkesystemer som medfører at det blir et "lokk" med blokkstein på topp av den sprengte/knuste massen.
Her er Kjell Sundfær som pigger noe av blokksteien for bruk til fyllingsmasser i andre deler av prosjektet.
Tomtekjøpere får nyte bra utsikt fra husene sine, selv om den vakre gravemaskinen blir borte etterhvert:-)