Stilling som Anleggsleder

Vi søker å ansette av en anleggsleder med ingeniør- eller teknikerkompetanse og erfaring fra gjennomføring av anleggsoppdrag.

2018-03-HarDuAnleggVi har behov for å øke kapasiteten på administrasjon og oppfølging av våre anlegg. Vi har behov for kompetanse som kan lede prosjekter og følge opp kontrakt mot oppdragsgivere; produksjonsplanlegging og -oppfølging, økonomistyring i prosjektet.

Firmaet jobber aktivt med forbedringsprosesser innen planlegging, tilrettelegging og involvering i vår produksjon. Som anleggsleder hos oss vil du være en aktiv bidragsyter i prosesen.

Anleggslederen deltar i alle deler av faser fra prosjektutvikling, kalkulasjon til gjennomføring  og evaluering av oppdrag.

Du vil lede anlegget med ansvar for blant annet: 
  • Bemanning/ressursplanlegging
  • Intern og ekstern kommunikasjon
  • Koordinering og periodeplanlegging
  • Fakturering/økonomi
  • Ansvar for innkjøp etter inngåtte avtaler

Ønsket bakgrunn:

  • Erfaring som anleggsleder eller formann
  • Ingeniørutdanning eller teknisk fagskole
  • God kjennskap til anleggsbransjen
Vi ber om at din søknad er hos oss ila 15. mars, og tar sikte på å avklare ansettelse snarlig.

E-post til Sundquist dersom dette er interessant!
Oppdatert 08.03.2018 09:13