Nyheter

Bore- og sprengejobb i Hammerfest.

Bore- og sprengejobb i Hammerfest.

Oppdatert 15.02.2013 09:14

Det skal bygges nytt Pleie og omsorgssenter i Hammerfest sentrum. Prosjektet Batteriparken skal utføres med umiddelbar oppstart med riving av eksisterende bygg.

3 gravere satt i bestilling

3 gravere satt i bestilling

Oppdatert 15.02.2013 08:55

Nye Volvogravere leveres oss i april 2013.

Landmåling i vinternorge

Landmåling i vinternorge

Enkelte dagerer det helt greit å være landmåler.

Sellihca kvalifisering på plass

Sellihca kvalifisering på plass

Vårt firma er kvalifisert som leverandør i Sellihca - energibransjens leverandørregister i Norden.

Utbedring av Bugøynesveien

Utbedring av Bugøynesveien

Statens vegvesen gjennomfører utbedring av Bugøynesveien (Fylkesvei 355). I vinter skal vi gjennomføre boring og sprengning av fjellskjæringer, knusing av masser til veiretting/forbedring og transport/utlegging av masser.

Skolehaugen boligområde i Bjørnevatn

Skolehaugen boligområde i Bjørnevatn

Januar 2012 starter byggingen av Skolehaugen boligområde. Vi er angasjert av Bjørnevatn Næringspark / Systembygg Kirkenes til å utføre grunn- og terrengarbeider for anlegget.

Tom Witsø ansatt som Prosjektingeniør

Tom Witsø ansatt som Prosjektingeniør

Oppdatert 30.12.2011 08:50

Tom Witsø kom inn i administrasjonen hos oss sommeren 2011. Hovedarbeidsoppgavene vil være prosjektering, tidlig-fase prosjektarbeider og systemansvar for mengdedokomentasjon og GIS.

Boring og Sprenging på E105

Boring og Sprenging på E105

Oppdatert 30.11.2011 15:03

I forbindelse med bygging av ny E105 mellom Elvenes og norsk/russisk grense ved Storskog arbeider vi med uttak av fjell i veilinjen og i sidetaket ved Kongsgammedalen.

Ny Borerigg - Atlas Copco Smartroc T40

Ny Borerigg - Atlas Copco Smartroc T40

Oppdatert 30.11.2011 15:04

Verdens første Atlas Copco SMARTROC T40 ble levert til Sundquist på tirsdag 15.11.1011.

Morten Rist gjennomforte fagprøven

Morten Rist gjennomforte fagprøven

Oppdatert 30.11.2011 13:57

Vi gratulerer Moten Rist med vel gjennomført fagprøve 7. og 8. juli 2011.