Nyheter

2012-Volvo ECR305Cl

2012-Volvo ECR305Cl

Oppdatert 30.11.2011 15:05

En ny Volvo er ankommet hos oss. Det er den 11. Volvograveren over 5 tonn i drift i dag. 38 tonn korthekket maskin for bruk på VA-rehabilitering og nyanlegg i tillegg til veibygging og øvrig grunnarbeid. Maskinen skal kjøres og driftes av Per Sønvisen.

Knusing på Ifjordfjellet

Knusing på Ifjordfjellet

Oppdatert 30.11.2011 15:06

I forbindelse med opprusting av FV98 over Ifjordfjellet er vi engasjert av HAB Construction til å forestå knusing av masser til bruk i veibyggingen. 

Storsalve på Fisketind

Storsalve på Fisketind

Oppdatert 30.11.2011 15:06

Vi er engasjert av Sydvaranger gruve til å ta ut et prøveparti med malm fra forekomsten Fisketind ved Tverrdalen i syd-enden av gruveområdet. Etter uker med arbeider i meget ulendt terreng; rensk av løsmasser, boring og sprengning avsluttet vi den 1. juli 2011 med en salve på 32500 m3 fast fjell (malm).

Avløpsrensing i Kirkenes

Avløpsrensing i Kirkenes

Oppdatert 30.12.2011 09:48

Arbeidene med å rense avløpsvannet fra Kirkenes er i gang. AS Oscar Sundquist har avtale med Sør-Varanger kommune om å utføre ledningsarbeidene. Arbeidene startet i overgangen januar/februar 2011 og skal avsluttes sensommeren 2012.

Omlegging av lysløypa på Skytterhusfjellet

Omlegging av lysløypa på Skytterhusfjellet

Oppdatert 30.12.2011 09:51

Etter en høst/vinter med mye støy rundt den nye skibrua på skytterhusfjellet vedtok kommunen å endre vinkelen på brua. Consto stor for bygningsmessige ombygginger i vinter. Vi er engasjert til å foreta omlegging av selve skiløypa inn mot den nye høyere brukarene. 

Første hus reist på Skytterhusfjellet

Første hus reist på Skytterhusfjellet

Oppdatert 30.12.2011 09:53

Etter lang fase med forarbeider og byggesøknader fikk vi kommet i gang med tomtearbeidene på Skytterhusfjellet.

Vi gratulerer paret Skårvik/Bratbak med å være først ute med hus på Skytterhusfjellet!

2007 Volvo EC290B-II

2007 Volvo EC290B-II

Oppdatert 30.11.2011 15:09

Vinteren 2012 kjøpte vi en brukt 2007 Volvo EC290B. Maskinen er på vel 30 tonn og benyttes i våre anleggsoppdrag i regionen.