AS Oscar Sundquist er en anleggsentreprenør med base i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene som utføres er i forbindelse med kommunaltekniske anlegg og veiarbeider ved utbygging av boligfelter, vannforsyningsanlegg o.l. I tillegg kommer en stor del av omsetningen fra grunnarbeider på industri og næringsbygg. Vi utfører fjellsprengningsoppdrag fra tomte- og grøftesprengning til større arbeider som f.eks. Prestøya industriområde, Skytterhusfjellet infrastruktur og klargjøring for gruvedrift ved Sydvaranger Gruve.

MaskinrengjøringMaskinparken består i dag av gravemaskiner (1-50 t), hjullastere (14-25 t), dumper, doser, borerigger, lastebiler/semi i tillegg til diverse hjelpeutstyr. Vi har eget verksted ved Langfjorden for drift og vedlikehold av maskinparken og kontorlokaler i eget bygg i sentrum av Kirkenes.

Bedriften driver også et grustak i Hallonenåsen ved Langfjorden med grov- og finknuser samt sorteringsverk. Fra grustaket leveres sand, grus og singel i fraksjoner fra 0-4 mm og oppover. Vi leverer sertifiserte produkter til betong-, asfalt- og vei/byggeformål.Bilde av 2009-08-18 07-29-30

Omsetningen de siste årene har vært mellom 50 og 70 millioner. Vi har sysselsatt ca. 50 ansatte gjennom de siste årene.

Vi ønsker å bli foretrukket fremfor våre konkurrenter på grunnlag av kvaliteten i vårt arbeide. Vi har folk med årelang erfaring i anleggsbransjen, og fokus på at arbeidet skal utføres med rett kvalitet og effektiv produksjon.

Anleggsarbeider med OMTANKE!

Link til vår Profilhåndbok.