Prosjekter

Persenjordet boligfelt i oppstart

Persenjordet boligfelt i oppstart

Nytt boligfelt med 6 eneboliger og 5 tomannsboliger (10 leiligheter) under bygging på Sandnes.

Skytterhus B2f - Boligfelt under produsjon

Skytterhus B2f - Boligfelt under produsjon

Kommunen bygger ut boligfelt på Skytterhusfjellet. Nå er det B2f som er under produksjon.

Kildejordet på Sandnes - 2 ledige tomter

Kildejordet på Sandnes - 2 ledige tomter

Oppdatert 06.03.2016 18:10

På Kildejordet Boligfelt er det hovedinfrasturkturen med vei, vann, avløp osv i all hovedsak utført. Asfaltering vil gjøres i sommer.
18 tomter har fått nye eiere som enten har satt opp sitt hus og flyttet inn eller er under bygging.
Rett ved barnehage, skianlegg, alpinbakke og fotballbane bygges boligfeltet Kildejordet.

Det er kun 2 ledige tomter til selvbyggere og til utbyggere.

Rock On Ground - Sydvaranger Gruve

Rock On Ground - Sydvaranger Gruve

Oppdatert 06.03.2016 18:11

Sydvaranger (Northern Iron Ltd) og Orica Norway AS har undertegnet en samarbeidsavtale der Orica i samarbeid med Sundquist skal levere ”Rock on Ground” i Sydvaranger Gruve i 6 år fremover.

Best kvalifisert og billigst på Sykehustomta!

Best kvalifisert og billigst på Sykehustomta!

Oppdatert 18.03.2014 17:55

Den første kontrakten på bygging av nye Kirkenes Sykehus er åpnet etter tilbudsrunde, og Sundquist leverte den laveste prisen og den beste organisasjonen. Vi er meget fornøyd med at vi leverer det beste tilbudet i konkurranse med andre regionale aktører.

Klargjøring for Tunnel på den nye E105-Elvenes

Klargjøring for Tunnel på den nye E105-Elvenes

Jobben med å klargjøre for bygging av ny tunnel og bro i forbindelse med ny E105 mellom Hesseng og Elvenes er godt i gang.

På plass ved Offervann

På plass ved Offervann

Oppdatert 06.05.2013 10:12

Høsten 2012 startet vi prosjektet med oppgradering av Offervann kraftverk i samarbeid med Harald Nilsen AS for Statkraft. Sent i April i år fikk vi åpnet veien etter vinteren og startet transport av maskinene til anlegget igjen.

Bore- og sprengejobb i Hammerfest.

Bore- og sprengejobb i Hammerfest.

Oppdatert 15.02.2013 09:14

Det skal bygges nytt Pleie og omsorgssenter i Hammerfest sentrum. Prosjektet Batteriparken skal utføres med umiddelbar oppstart med riving av eksisterende bygg.

Landmåling i vinternorge

Landmåling i vinternorge

Enkelte dagerer det helt greit å være landmåler.

Utbedring av Bugøynesveien

Utbedring av Bugøynesveien

Statens vegvesen gjennomfører utbedring av Bugøynesveien (Fylkesvei 355). I vinter skal vi gjennomføre boring og sprengning av fjellskjæringer, knusing av masser til veiretting/forbedring og transport/utlegging av masser.