78 97 05 50 post@sundquist.no

Anleggsarbeider med omtanke!

Vi søker ny daglig leder!

Vi søker ny daglig leder!

Daglig leder Sjekk ut annonseartikkelen som Kreativ Industri AS har laget for oss her. AS Oscar Sundquist er en bygg- og anleggsentreprenør med bred og lang erfaring innen entreprenørdrift helt tilbake til 1935. Vi utfører prosjekter i hele Nord-Norge og har hovedbase...

les mer
Dam Store Måsevann

Dam Store Måsevann

I april 2020 skrev vi kontrakt på utførelse av Rehabilitering Dam Store Måsevann med Statkraft Energi. Arbeidet bestod i å oppgradere 2 dammer i henhold til nye sikkerhetsforskrifter fra NVE og ble overlevert en fornøyd oppdragsgiver høsten 2021. Åpning av steinbrudd...

les mer
Vi søker ny prosjektingeniør!

Vi søker ny prosjektingeniør!

Prosjektingeniør Vi ønsker å styrke oss på prosjektstøtte for å bli enda bedre på å oppfylle krav og forventninger til forberedelse og gjennomføring av anleggsarbeider. Vi søker derfor en til prosjekingeniør for å kompettere laget. Arbeidsoppgaver: Kundehåndtering...

les mer
Vi søker ny prosjektleder!

Vi søker ny prosjektleder!

Prosjektleder Vi har behov for en til prosjektleder for å komplettere laget og som kan bidra til å gjøre vår gjennomføring av prosjekter enda litt bedre fremover. Arbeidsoppgaver: Kontrakshåndtering Overordnet ansvar for gjennomføring av ulike anleggsprosjekter med...

les mer
Ny medarbeider på plass i Sundquist!

Ny medarbeider på plass i Sundquist!

Bjørn Løkås er ansatt som lager- og logistikkansvarlig hos oss. Han begynte i stillingen 19.februar.Vi er fornøyd med rekruteringen til stillingen som skal bidra til bedre flyt/effektivisering av driften vår. Bjørn vil ha ansvar for lagerlokasjonene/utstyret vårt og...

les mer
For en fantastisk innsats!

For en fantastisk innsats!

For en fantastisk innsats av gjengen i Bjørnevatn IL! For et humør og for en arbeidslyst! Vi er søkkimponert! I vinter tok vi en skikkelig gjennomgang og opprydding av uteområdet vårt på Sandnes, og i den forbindelse ble det mye plankebiter, biter fra gamle plastrør...

les mer