Utskifitng av kulvert/bru ved fv.894 Mehamnelv. 

Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen

Utførelsestid: 2019-2020

Kontraktsverdi: 8,5 mill eks mva

  • Midlertidig omkjøringsveg 275 m
  • Fundamentering og erosjonssikring midlertidig bru
  • Riving av eksisterende bru med vingemurer
  • Prosjektering av hvelvbru med fundamenter
  • 54 m hvelvbru med betongfundament
  • Erosjonssikring samt etablering av vingemurer
  • Utslaking av vegskråninger 5300 m3
    Forsterkningslag 137 m3
  • Asfaltdekke 500 m2