Utbedring av fylkesvei 885 oppover Pasvikdalen. Utskifting av overbygning, forsterkningstiltak med geonett/fiberduk, grøfting og stikkrennebytter

Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen 

Utførelsestid: 2018-2019

Kontraktsverdi: 18 mill eks mva

 • Masseflytting jord 24 700 m3
 • Masseflytting fjell 5 400 m3
 • Fjerning av torvkant og grøfterensk 8 000 m
 • Stikkrenner, totalt 180 m
 • Stikkrenner med utkiling, ca 6 stk 78 m
 • Forsterkningslag 5 600 m3
 • Fjerning av asfalt 14 300 m2
 • Bærelag av knuste steinmaterialer 15 500 m3
 • Bærelag av knust asfalt 600 m3
 • Asfalt bindlag 13 600 m2
 • Asfalt slitelag 15 100 m2
 • Klebing av asfaltdekke 23 700 m2
 • Vegrekkverk 700 m