Fra 1.September heter vi ikke bare AS Oscar Sundquist, MEN Sundquist Anlegg AS og Sundquist Eiendomsselskap AS🎉

Omorganiseringen er av strategisk og praktisk art for å oppnå større operasjonell og økonomisk fleksibilitet.

I denne omorganiseringen har det hele tiden vært viktig for oss og bedriftseierne å bevare/videreføre historien som følger med dagens selskap.

AS Oscar Sundquist blir derfor omgjort til morselskap i konsernstrukturen, slik at bærebjelken og historien vår blir med videre som øverste ledd i paraplyen. Vi er stolte av historien vår!

Rent organisatorisk er det ingen endringer, og driften fortsetter som før, med Áigin Bakkehaug som daglig leder👷‍♂️

Så fremover vil vårt samarbeid enten skje i entreprenørselskapet Sundquist Anlegg AS, eller i eiendomsselskapet Sundquist Eiendomsselskap AS.