78 97 05 50 post@sundquist.no

Prosjekt- & eiendomsutvikling

Som totalleverandør innen bygg og anlegg tilbyr vi også en rekke tjenester innenfor planlegging og prosjektering! Vi tilbyr totalleveranse fra søknad til nøkkelferdig hus! 

  • Planarbeid
  • Byggesøknader
  • Rådgiving
  • Kostnadsanalyser av tiltak 
  • Landskap- og arealanalyse av byggefelt/tomter/andre tiltak
  •  Prosjektering av veg, vann og avløp
  • Tegning og prosjektering boliger

Kontaktpersoner

Mia Larsen, Prosjektingeniør/-Utvikler

tlf: +47 402 23 244

epost: mia@sundquist.no

Emil Dæhlin, Kalkulatør/Prosjektøkonom

tlf: +47 951 90 032

epost: emil@sundquist.no