78 97 05 50 post@sundquist.no

Aktuelt

Evaluering Lindsethveien VA

Evaluering Lindsethveien VA

Jobben med VA-anlegget i Lindsethveien er ferdig, og da står evaluering av prosjektet på planen. I dag samlet prosjektdeltakerne seg for en runde med pizza og gjennomgang på brakka. Slik tydeliggjør vi hva som har vært bra og hva som kan gjøres bedre i fremtiden.   På...

Nybrottsveien

Nybrottsveien

Oppgradering av kommunal gate med nytt VA-anlegg, gatebelsyning, fortau og vegoverbygning. Kunde/tiltakshaver: Sør-Varanger kommune Utførelsestid: 2018-2019 Kontraktsverdi: 23 mill eks mva  6000 m3 masseutskifting veg 5500m2 nytt forsterkningslag 2500 m3 nytt bærelag...

Fv885 Pasvikveien – Utbedring

Fv885 Pasvikveien – Utbedring

Utbedring av fylkesvei 885 oppover Pasvikdalen. Utskifting av overbygning, forsterkningstiltak med geonett/fiberduk, grøfting og stikkrennebytter Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen  Utførelsestid: 2018-2019 Kontraktsverdi: 18 mill eks mva Masseflytting jord 24 700...

Nye Kirkenes Sykehus – Infrastruktur

Nye Kirkenes Sykehus – Infrastruktur

Forberedende grunnarbeider og infrastruktur for nytt sykehusbygg i Kirkenes. 65 000 m2 tomt for 20 000 m2 bygg. Kunde/tiltakshaver: Helse Finnmark Utførelsestid: 2014-2015 Kontraktsverdi: 50 mill eks mva   65 000 m2 inngrepsområde 15 000 m3 fjellsprengning 95 000...

Mehamnelv Bru

Mehamnelv Bru

Utskifitng av kulvert/bru ved fv.894 Mehamnelv.  Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen Utførelsestid: 2019-2020 Kontraktsverdi: 8,5 mill eks mva Midlertidig omkjøringsveg 275 m Fundamentering og erosjonssikring midlertidig bru Riving av eksisterende bru med vingemurer...