78 97 05 50 post@sundquist.no

Anlegg

Gjennom dyktige ansatte og en bred maskinpark tilbyr vi et bredt spekter av tjenester innen anlegg!

  • Grunn- og betongarbeid for bygg/konstruksjoner
  • Vann- og avløpsanlegg; nyanlegg og rehabilitering.
  • Veianlegg; kommunale veier, fylkesvei og riksvei/stamvei
  • Kraftanlegg; Ledningsanlegg, grunnarbeider for kraftstasjoner, rørledning, demninger, vanninntak og utløp, overføringskanaler.
  • Bergarbeider; Boring og sprengning.

Kontaktpersoner

Ida Katrine Floer, Prosjektleder

tlf: +47 470 23 611

epost: ida@sundquist.no

 

Áigin Bakkehaug, Daglig leder/Prosjektleder

tlf: +47 400 41 092

epost: aigin@sundquist.no

 

Svein Werner SundquistProsjektleder

tlf: +47 995 45 301

epost: svein@sundquist.no

 

Glenn Kristiansen, Anleggsleder

Tlf: +47 473 28 929

Epost: ggk@sundquist.no

Hanna Hoel, Anleggsleder

Tlf: +47 951 23 481

Epost: hanna@sundquist.no

Joakim Hansen, Anleggsleder

Tlf: +47 901 63 914

Epost: joakim@sundquist.no

Reidar Ingebrigtsen, Anleggsleder

Tlf: +47 951 83 128

Epost: reidar@sundquist.no

Vi styrker ledelsen og organiserer oss for fremtiden

Vi styrker ledelsen og organiserer oss for fremtiden

Etter en rolig vinter med lite aktivitet møter vi en travel tid foran oss. Øst-Finnmark har i en periode vært preget av lave investeringer innenfor våre fag både offentlig og privat de siste årene. Sundquist har snudd seg rundt og fokusert på jobber som krever høy...

Dam Store Måsevann overlevert Statkraft

Dam Store Måsevann overlevert Statkraft

I april 2020 skrev vi kontrakt på utførelse av Rehabilitering Dam Store Måsevann med Statkraft Energi. Arbeidet bestod i å oppgradere 2 dammer i henhold til nye sikkerhetsforskrifter fra NVE og ble overlevert en fornøyd oppdragsgiver høsten 2021. Åpning av steinbrudd...

Oppstart VAO Bergveien

Oppstart VAO Bergveien

Før påske skrev vi kontrakt med Vadsø Vann og Avløp på arbeidet med å skifte ut deler av vann- og avløpsnettett i Bergveien i Vestre Jakobselv.  Etter felles påskeferie kunne vi tirsdag denne uken gjennomføre oppstartsmøte å starte tilrigging og klargjøring for...