78 97 05 50 post@sundquist.no

Anlegg

Gjennom dyktige ansatte og en bred maskinpark tilbyr vi et bredt spekter av tjenester innen anlegg!

  • Grunn- og betongarbeid for bygg/konstruksjoner
  • Vann- og avløpsanlegg; nyanlegg og rehabilitering.
  • Veianlegg; kommunale veier, fylkesvei og riksvei/stamvei
  • Kraftanlegg; Ledningsanlegg, grunnarbeider for kraftstasjoner, rørledning, demninger, vanninntak og utløp, overføringskanaler.
  • Bergarbeider; Boring og sprengning.

Kontaktpersoner

Ida Katrine Floer, Prosjektleder

tlf: +47 470 23 611

epost: ida@sundquist.no

 

Áigin Bakkehaug, Daglig leder/Prosjektleder

tlf: +47 400 41 092

epost: aigin@sundquist.no

 

Svein Werner SundquistProsjektleder

tlf: +47 995 45 301

epost: svein@sundquist.no

 

Glenn Kristiansen, Anleggsleder

Tlf: +47 473 28 929

Epost: ggk@sundquist.no

Hanna Hoel, Anleggsleder

Tlf: +47 951 23 481

Epost: hanna@sundquist.no

Joakim Hansen, Anleggsleder

Tlf: +47 901 63 914

Epost: joakim@sundquist.no

Reidar Ingebrigtsen, Anleggsleder

Tlf: +47 951 83 128

Epost: reidar@sundquist.no

Evaluering Lindsethveien VA

Evaluering Lindsethveien VA

Jobben med VA-anlegget i Lindsethveien er ferdig, og da står evaluering av prosjektet på planen. I dag samlet prosjektdeltakerne seg for en runde med pizza og gjennomgang på brakka. Slik tydeliggjør vi hva som har vært bra og hva som kan gjøres bedre i fremtiden.   På...

Nybrottsveien

Nybrottsveien

Oppgradering av kommunal gate med nytt VA-anlegg, gatebelsyning, fortau og vegoverbygning. Kunde/tiltakshaver: Sør-Varanger kommune Utførelsestid: 2018-2019 Kontraktsverdi: 23 mill eks mva  6000 m3 masseutskifting veg 5500m2 nytt forsterkningslag 2500 m3 nytt bærelag...