78 97 05 50 post@sundquist.no

Anlegg

Gjennom dyktige ansatte og en bred maskinpark tilbyr vi et bredt spekter av tjenester innen anlegg!

  • Grunn- og betongarbeid for bygg/konstruksjoner
  • Vann- og avløpsanlegg; nyanlegg og rehabilitering.
  • Veianlegg; kommunale veier, fylkesvei og riksvei/stamvei
  • Kraftanlegg; Ledningsanlegg, grunnarbeider for kraftstasjoner, rørledning, demninger, vanninntak og utløp, overføringskanaler.
  • Bergarbeider; Boring og sprengning.

Kontaktpersoner

Ida Katrine Floer, Prosjektleder

tlf: +47 470 23 611

epost: ida@sundquist.no

 

Áigin Bakkehaug, Daglig leder/Prosjektleder

tlf: +47 400 41 092

epost: aigin@sundquist.no

 

Svein Werner SundquistProsjektleder

tlf: +47 995 45 301

epost: svein@sundquist.no

 

Glenn Kristiansen, Anleggsleder

Tlf: +47 473 28 929

Epost: ggk@sundquist.no

Hanna Hoel, Anleggsleder

Tlf: +47 951 23 481

Epost: hanna@sundquist.no

Joakim Hansen, Anleggsleder

Tlf: +47 901 63 914

Epost: joakim@sundquist.no

Reidar Ingebrigtsen, Anleggsleder

Tlf: +47 951 83 128

Epost: reidar@sundquist.no

Fv885 Pasvikveien – Utbedring

Fv885 Pasvikveien – Utbedring

Utbedring av fylkesvei 885 oppover Pasvikdalen. Utskifting av overbygning, forsterkningstiltak med geonett/fiberduk, grøfting og stikkrennebytter Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen  Utførelsestid: 2018-2019 Kontraktsverdi: 18 mill eks mva Masseflytting jord 24 700...

Kirkenes lufthavn – rehabilitering operativt lysanlegg

Kirkenes lufthavn – rehabilitering operativt lysanlegg

Rehabilitering av lysanlegget på kirkenes lufthavn. Utført ved operativ lufthavn. Kunde/tiltakshaver: Avinor Utførelsestid: 2017 Kontraktsverdi: 10 mill eks mva 30 000 meter trekkerør 40 trekkekummer 350 meter OPI-kanaler

Nye Kirkenes Sykehus – Grunn- og Utomhusarbeider

Nye Kirkenes Sykehus – Grunn- og Utomhusarbeider

Forberedende grunnarbeider og infrastruktur for nytt sykehusbygg i Kirkenes. 65 000 m2 tomt for 20 000 m2 bygg. Kunde/tiltakshaver: Kirkenes Byggservice AS/ Helse Finnmark Utførelsestid: 2015-2017 Kontraktsverdi: 40 mill eks mva 65 000 m2 inngrepsområde 15 000 m3...