78 97 05 50 post@sundquist.no
Dam Store Måsevann

Dam Store Måsevann

I april 2020 skrev vi kontrakt på utførelse av Rehabilitering Dam Store Måsevann med Statkraft Energi. Arbeidet bestod i å oppgradere 2 dammer i henhold til nye sikkerhetsforskrifter fra NVE og ble overlevert en fornøyd oppdragsgiver høsten 2021.

 • Åpning av steinbrudd og uttak av stein til plastring
 • Bygging av lekkasjemålersystem i betong
 • Ny plastring oppstrøms og nedstrøms Dam store Måsevann
 • Overløpsterskel i betong Dam Store Måsevann
 • Overløpsterskel i betong Østeidet
 • Steinbrudd for plastringsstein, massetransport og plastring Dam Nordvesteidet medtilkomst via flåte
 • Arronderingsarbeider med tett oppfølging fra NVE

Filmen viser noen av minnene fra prosjektet:

Vi vil takke for meget godt samarbeide med alle involverte parter! Nevner noen:

 • Statkraft Energi ved prosjektledelsen
 • Statkraft lokalt sin driftsorganisasjon
 • NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Alta Anlegg for betongarbeider
 • Kjell Foss AS og sprengningsarbeider
 • Workinn og SKH-Maskin for plastringsarbeider
 • Knut Jakola Transport og Alta Transportsentral for transport av maskiner og utstyr
 • Surf Matopplevenser for bevertning
 • All-transport for leie av flåte og taubåt
 • Kunes Opplevelser for diverse tjenester
 • Jan Opgård, Kåre Hallonen og Ellefsen maskin for div maskinarbeider
Vi søker ny daglig leder!

Vi søker ny daglig leder!

Daglig leder

Sjekk ut annonseartikkelen som Kreativ Industri AS har laget for oss her.

AS Oscar Sundquist er en bygg- og anleggsentreprenør med bred og lang erfaring innen entreprenørdrift helt tilbake til 1935. Vi utfører prosjekter i hele Nord-Norge og har hovedbase i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene våre utføres i forbindelse med infrastrukturanlegg som vei, flyplass, Vann og avløp og energi. Vi utfører ofte utbygging av boligfelt/tomter og grunnarbeid på industri og næringstomter. I tillegg kommer en stor del av omsetningen vår fra fjellsprengningsoppdrag, mobil knusing/sortering og salg av knuste masser. Vi har også eget verksted med fagkyndige mekanikere som utfører vedlikehold og reparasjoner av maskinparken vår.

Vår grunnholdning er «Anleggsarbeid med omtanke». Det innebærer å utføre våre arbeider med omtanke for våre kunder, ansatte, eiere, samfunn og miljø!

Vår visjon er «Ledende anleggsentreprenør i Nord basert på kompetanse, kvalitet og effektivitet – Sammen skaper vi best resultat!» 

Nåværende daglig leder bytter jobb, og vi søker nå en erstatter!

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse med fokus inn i produksjon/drift
 • Hovedansvar for bedriftens økonomistyring.  
 • Strategi- og målsetningsarbeid i samarbeid med styret
 • Overordnet ansvar for marked og kalkulasjon
 • Påse at virksomheten ivaretar alle forhold mot lover, forskrifter og offentlige myndigheter
 • Personalansvar og personalledelse i samarbeid med HR

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyere utdanning innen bygg- og anleggsfag
 • Ledererfaring og erfaring fra entreprenørdrift
 • Tydelig, engasjerende og involverende lederstil
 • Løsningsorientert og frempå
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Førerkort kl. B(E)
 • God forretningsforståelse
 • Teknisk interesse og nysgjerrighet
 • Strukturert arbeidsstil
 • Positiv og optimistisk væremåte
 • Evne til strategisk og langsiktig tenkning 
 • Initiativrik og involverende personlighet

Kontorsted i Kirkenes.

Stillingene ønskes besatt av en selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftige person med stor stå-på-vilje og god gjennomføringsevne. Du må tillegg være god på å involvere dyktige mennesker i organisasjonen for å skape resultater sammen!
I en hverdag med høyt tempo, får du ta del i et arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket og gøy å være på jobb!

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Utviklingsmuligheter og stort rom for å påvirke fremtiden.
 • Trivelig og romslig arbeidsmiljø

Tiltredelse etter avtale.

For spørsmål til stillingen, ta kontakt med Svein Sundquist.

Søknadsfrist: Snarest!

Søknad med CV og referanser sendes på mail til jobb@sundquist.no 

 

Vi søker ny prosjektingeniør!

Vi søker ny prosjektingeniør!

Prosjektingeniør

Vi ønsker å styrke oss på prosjektstøtte for å bli enda bedre på å oppfylle krav og forventninger til forberedelse og gjennomføring av anleggsarbeider. Vi søker derfor en til prosjekingeniør for å kompettere laget.

Arbeidsoppgaver:

 • Kundehåndtering
 • Kalkulasjon/anbud
 • Delta i planlegging, 3D/DAK-prosjektering og gjennomføring av prosjekter.
 • Oppfølging av mengder og kvalitet internt og mot oppdragsgiver
 • Oppgaver innenfor fremdriftsplanlegging, KHMS, økonomi og kontraktsoppfølging
 • Delta i utviklingen av firmaet

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Ingeniørutdannelse eller tilsvarende innen bygg og anlegg. Relevant erfaring innen anleggsledelse kan oppveie for manglende utdannelse.
 • Erfaring med Gemini Terreng eller tilsvarende
 • Løsningsorientert og frempå
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Førerkort kl. B(E)
 • Engasjert, lærevillig og nøyaktig
 • Positiv
 • Selvstendig og ryddig

Mobilitet med hensyn til arbeidssted må påregnes.

Stillingene ønskes besatt av en selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftige person med stor stå-på-vilje og god gjennomføringsevne.

I tillegg til en hverdag med høyt tempo får du ta del i et arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket!

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelig og romslig arbeidsmiljø

Tiltredelse etter avtale.

For spørsmål til stillingen, ta kontakt med Svein Sundquist

Søknadsfrist: snarest!

Søknad med CV og referanser sendes på mail til jobb@sundquist.no 

AS Oscar Sundquist er en bygg- og anleggsentreprenør med bred og lang erfaring innen entreprenørdrift helt tilbake til 1935. Vi utfører prosjekter i hele Nord-Norge og har hovedbase i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene våre utføres i forbindelse med kommunaltekniske anlegg, vegarbeid, utbygging av boligfelt/tomter og grunnarbeid på industri og næringstomter. I tillegg kommer en stor del av omsetningen vår fra fjellsprengningsoppdrag, mobil knusing/sortering og salg av knuste masser. Vi har også eget verksted med fagkyndige mekanikere som utfører vedlikehold og reparasjoner av maskinparken vår.

Vår grunnholdning er «Anleggsarbeid med omtanke». Det innebærer å utføre våre arbeider med omtanke for våre kunder, ansatte, eiere, samfunn og miljø!

Vår visjon er «Ledende anleggsentreprenør i Nord basert på kompetanse, kvalitet og effektivitet – Sammen skaper vi best resultat!» 

Vi søker ny prosjektleder!

Vi søker ny prosjektleder!

Prosjektleder

Vi har behov for en til prosjektleder for å komplettere laget og som kan bidra til å gjøre vår gjennomføring av prosjekter enda litt bedre fremover.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontrakshåndtering
 • Overordnet ansvar for gjennomføring av ulike anleggsprosjekter med fokus på teamledelse, HMS, fremdrift og økonomi
 • Oppfølging av kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere
 • Delta i firmaet ledergruppe med søkelys på utvikling/forbedring og beslutningstaking i drift

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Ingeniørutdannelse eller tilsvarende innen bygg og anlegg. Relevant erfaring innen prosjektledelse kan oppveie for manglende utdannelse.
 • Løsningsorientert og frempå
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Førerkort kl. B(E)
 • Engasjert, lærevillig og nøyaktik
 • Positiv
 • Selvstendig og ryddig

 

Kontorsted i Kirkenes

Stillingene ønskes besatt av en selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftige person med stor stå-på-vilje og god gjennomføringsevne.
I tillegg til en hverdag med høyt tempo, får du ta del i et arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket!

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelig og romslig arbeidsmiljø

Tiltredelse etter avtale.

For spørsmål til stillingen, ta kontakt med Svein Sundquist

Søknadsfrist: Snarest!

Søknad med CV og referanser sendes på mail til jobb@sundquist.no 

 AS Oscar Sundquist er en bygg- og anleggsentreprenør med bred og lang erfaring innen entreprenørdrift helt tilbake til 1935. Vi utfører prosjekter i hele Nord-Norge og har hovedbase i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene våre utføres i forbindelse med kommunaltekniske anlegg, vegarbeid, utbygging av boligfelt/tomter og grunnarbeid på industri og næringstomter. I tillegg kommer en stor del av omsetningen vår fra fjellsprengningsoppdrag, mobil knusing/sortering og salg av knuste masser. Vi har også eget verksted med fagkyndige mekanikere som utfører vedlikehold og reparasjoner av maskinparken vår.

Vår grunnholdning er «Anleggsarbeid med omtanke». Det innebærer å utføre våre arbeider med omtanke for våre kunder, ansatte, eiere, samfunn og miljø!

Vår visjon er «Ledende anleggsentreprenør i Nord basert på kompetanse, kvalitet og effektivitet – Sammen skaper vi best resultat!» 

Ny medarbeider på plass i Sundquist!

Ny medarbeider på plass i Sundquist!

Bjørn Løkås er ansatt som lager- og logistikkansvarlig hos oss. Han begynte i stillingen 19.februar.
Vi er fornøyd med rekruteringen til stillingen som skal bidra til bedre flyt/effektivisering av driften vår. 
Bjørn vil ha ansvar for lagerlokasjonene/utstyret vårt og bidra med logistikken i prosjektene. Han skal også følge opp eksternsalg/utleie av utstyret. 

Velkommen på laget, Bjørn! 

For en fantastisk innsats!

For en fantastisk innsats!

For en fantastisk innsats av gjengen i Bjørnevatn IL! For et humør og for en arbeidslyst! Vi er søkkimponert!

I vinter tok vi en skikkelig gjennomgang og opprydding av uteområdet vårt på Sandnes, og i den forbindelse ble det mye plankebiter, biter fra gamle plastrør og isoporplater liggende igjen under snøen. Når all snøen omsider tinte bort i vår, kontaktet vi BIL å hørte om de kunne hjelpe oss med å samle sammen alt søppelet. Og med mange kvikke føtter og armer, heftet ikke ryddingen!

Tusen takk for hjelpa! Vi er stolt av å være deres sponsor!