78 97 05 50 post@sundquist.no
Store Måsevann-kontrakten i boks!

Store Måsevann-kontrakten i boks!

Statkraft har gjort endelig vedtak om å skrive kontrakt med oss på å utbedre damanlegget ved Store Måsevann i Lebesby kommune.

Midt i kontraktprosessen fikk vi et meget ubehagelig opphold. Fra tilbud var innlevert, forhandling gjennomført og vi fikk melding om at nå gjenstod noen formelle saker ble pauseknappen slått inn av koronaviruset! Usikkerheten var stor! 

Sammen med prosjektledelsen arbeidet vi tett for å få på plass risikoreduserende tiltak og konsekvenser som de nasjonale og lokale retningslinjene vedrørende koronasmittefaren førte med seg. Vi laget handlingsplaner, avklarte retningslinjer og analyserte konsekvenser. Vi kom frem til fornuftige løsninger som gjorde at prosjektet kunne gjennomføres med konkrete tiltak.

Dam Store Måsevann - Nedstrøms 2016
Dette er hoveddammen som skal utbedres ihht gjeldende retningslinjer.

Anleggsområdet omfatter grovt følgende anleggssteder:
Dam Store Måsevann – Riving av Dam Østeidet, bygging av to nye overløpsdammer i betong, steinbrudd, mellomlager og fornying av Dam Store Måsevann.
Dam Nordvesteidet – Veiløs fornying av fyllingsdam.
Offervann kraftverk – Hovedrigg og kanalisering av innløp til Offervann kraftverk.

Arbeidet vil utføres i stor grad med egne ressurser, men vi vil også knytte til oss andre dyktige leverandører som Alta Anlegg AS for betongarbeider, Kjell Foss Nord AS for sprengningsarbeider og Workinn AS for plastringskompetanse. Prosjektet vil i hovedsak gjennomføres i løpet av sommeren/høsten 2020, men en del vil vil utføres sommersesongen 2021.

Vi takker Statkraft Energi for kontrakten og ser frem til å gjennomføre Anleggsarbeider med Omtanke i tett samarbeid med oppdragsgiveren.

Påskekonkurranse – Vinn grus og fenalår!

Påskekonkurranse – Vinn grus og fenalår!

Delta i påskekonkurransen vår på facebook og bli med i trekningen av diverse reklameartikler, fenalår og ett lass grus* fra Hallonenåsen!

For å delta i konkurransen må du:

1. Like facebooksiden vår! https://www.facebook.com/SundquistAS 
2. Kommentere innlegget med en råflott smiley!

Vi trekker vinneren når vi når 2500 følgere/likes på facebooksiden vår!

God påske fra alle oss i Sundquist!

 

*Levering gjelder i Kirkenes og omegn.

Nye maskiner på veg!

Nye maskiner på veg!

Vi har brukt den rolige vintersesongen til å omorganisere og fornye maskinparken vår. Det er solgt unna flere eldre og udaterte maskiner som opp gjennom årene har gjort jobben, men som nå var klar for utskifting. Parallelt med det har vi jobbet med å plukke ut antall, størrelser og merker på nye maskiner. Denne uken landet vi på bestilling av fem maskiner fra Volvo Maskin.

Tusen takk til Fredrik Karlsen ved Volvo Maskin for god dialog og oppfølging i prosessen!  

Vi har kjøpt følgende maskiner:

 •  2 stk Volvo L70H
 • Volvo ECR355El
 • Volvo ECR235El
 • Volvo EC380El

Evaluering Lindsethveien VA

Evaluering Lindsethveien VA

Jobben med VA-anlegget i Lindsethveien er ferdig, og da står evaluering av prosjektet på planen. I dag samlet prosjektdeltakerne seg for en runde med pizza og gjennomgang på brakka.
Slik tydeliggjør vi hva som har vært bra og hva som kan gjøres bedre i fremtiden.

På bildet ser vi Geir-Ove, Jesper, Tobias, Morten, anleggsleder Glenn og prosjektleder Ida.

PS! Vi skal tilbake til Lindsethveien å legge asfalt og ferdigstille vegoverbygning til sommeren

Fv885 Pasvikveien – Utbedring

Fv885 Pasvikveien – Utbedring

Utbedring av fylkesvei 885 oppover Pasvikdalen. Utskifting av overbygning, forsterkningstiltak med geonett/fiberduk, grøfting og stikkrennebytter

Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen 

Utførelsestid: 2018-2019

Kontraktsverdi: 18 mill eks mva

 • Masseflytting jord 24 700 m3
 • Masseflytting fjell 5 400 m3
 • Fjerning av torvkant og grøfterensk 8 000 m
 • Stikkrenner, totalt 180 m
 • Stikkrenner med utkiling, ca 6 stk 78 m
 • Forsterkningslag 5 600 m3
 • Fjerning av asfalt 14 300 m2
 • Bærelag av knuste steinmaterialer 15 500 m3
 • Bærelag av knust asfalt 600 m3
 • Asfalt bindlag 13 600 m2
 • Asfalt slitelag 15 100 m2
 • Klebing av asfaltdekke 23 700 m2
 • Vegrekkverk 700 m
Mehamnelv Bru

Mehamnelv Bru

Utskifitng av kulvert/bru ved fv.894 Mehamnelv. 

Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen

Utførelsestid: 2019-2020

Kontraktsverdi: 8,5 mill eks mva

 • Midlertidig omkjøringsveg 275 m
 • Fundamentering og erosjonssikring midlertidig bru
 • Riving av eksisterende bru med vingemurer
 • Prosjektering av hvelvbru med fundamenter
 • 54 m hvelvbru med betongfundament
 • Erosjonssikring samt etablering av vingemurer
 • Utslaking av vegskråninger 5300 m3
  Forsterkningslag 137 m3
 • Asfaltdekke 500 m2