Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer


Sundquist er medlem av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som representerer anleggs, miljø-, og maskinentreprenører i Norge.

MEF og Sundquist arbeider for en gode bransejevilkår:
– Vi etterstreber å være seriøse, produktive og skal levere kvalitet
– Vi arbeider for balanserte kontrakter i hele verdikjeden
– Vi etterlever gjeldende regelverk og aksepterer ikke arbeidslivskriminalitet
– Vi bygger landet og tar samfunnsansvar

Sundquist er en god og attraktiv arbeidsgiver:
– Vi setter den ansattes sikkerhet i hverdagen høyest
– Vi etterlever reglene om Helse, Miljø og Sikkerhet
– Vi arbeider for at arbeidstakerne skal ha fast jobb
– Vi ønsker at våre arbeidstakere deltar i arbeidslivsorganisasjoner
– Vi foretrekker fagutdannet arbeidskraft
– Vi bidrar og etterstreber utdanning og kompetanseheving hos de ansatte
Sundquist og MEFs øvrige medlemmer arbeider for et sunt marked og konkurranse
– Vi aksepterer ikke ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling
– MEFs medlemmer mottar ikke påskjønnelser som kan trekke integriteten i tvil
– Vi følger gjeldende konkurranseregler når man skal tilegne seg oppdrag
– Vi omtaler kollegaer og konkurrenter med respekt
– Vi arbeider for en sunt marked og rettferdig og fri konkurranse
– MEFs medlemmer rekrutterer ikke nye medarbeidere ved aktivt å hente dem fra
andre medlemsbedrifter

 

Åpenhetsloven

Sundquist er opptatt av å levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder!

Åpenhetsloven skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I Sundquist er det særlig i forbindelse med videreformidling av varer og tjenester som representer risiko for brudd i disse bestemmelsene. Dette er et område vi har jobbet med gjennom sertifiseringer som Miljøfyrtårn, ISO 9001 og interne rutiner. Vi har etablert gode rutiner for og sikre seriøsitet i vår bedrift og ute på våre anlegg.

Dersom man skal være leverandør for oss , må man oppfylle våre kontraktskrav for  HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar. Kravene satt i åpenhetsloven er en del av vår rutine for å sikre at bedrifter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i egen regi og i leverandørkjeden.

Våre leverenadører skal gjøre seg kjent med, og forholde seg til selskapets etiske retningslinjer. Dette dekker etikk, antikorrupsjon, HMS, miljø og vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter. Våre leverandører skal fremme disse retningslinjer og påse at disse blir fulgt nedover i verdikjeden.

Sundquist foretar aktsomhets- og risikovurdering knyttet til seriøsitet, lønns- og arbeidsvilkår når vi kartlegger våre leverandører.  Kartleggingen gir oss mulighet til å vurdere hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene eller våre etiske retningslinjer, og om det er grunnlag til å iverksette tiltak for å redusere risiko.