Kompetanse

Gjennom dyktige ansatte har vi bred erfaring og solid kompetanse til å utføre ditt prosjekt!

I et marked med stor konkurranse om prosjektene, satser vi på kompetanse og utvikling som et klart fortrinn for å kunne være den mest foretrukne totalleverandør! Derfor har vi i flere år hatt et høyt fokus på rekruttering av lærlinger og opplæring av egne fagarbeidere, baser og arbeidsledere. Vi tilrettelegger også for at alle våre ansatte skal kunne videreutdanne seg ved siden av jobb.

Vi har en meget kompetent arbeidsstokk med fagarbeidere innen alle våre utførelsesområder. Vi har teknikere som mellomledere og ingeniører/sivilingeniør i prosjektledelse og -utvikling. Gjennom de senere år har vår bedrift vært ledende i vår region innen lærlingeopplæring. Vi har godkjenning innen 5 fagområder og har i snitt 3-5 lærlinger hvert år innen våre fag. Våre lærlinger har gjort seg bemerket med 3 førsteplasser i Nordnorskmesterskap innen maskinkjøring. I 2015 ble vi kåret til årets lærlingebedrift i Finnmark av Opplæringskontoret for Anlegg og Bergverk (OKAB).

Anleggsproduksjon

Vår drift er fokusert rundt arbeider utført med anleggsmaskiner som gravere, hjullastere, dumpere, bergboreutstyr osv.

 • Grunn- og betongarbeid for bygg/konstruksjoner; offentlige, næringsbygg og boligbygg.
 • Vann- og avløpsanlegg, nyanlegg og rehabilitering.
 • Veianlegg – kommunale veier, fylkesvei og riksvei/stamvei
 • Kraftanlegg – Ledningsanlegg, grunnarbeider for kraftstasjoner, rørledning, demninger, vanninntak og utløp, overføringskanaler.
 • Bergarbeider – Boring og sprengning.
 • Pukk- og grusproduksjon – Ved Hallonenåsen grustak produserer vi grusprodukter under sertifisert produksjonskontrollsystem. Med samme utstyr utføres mobil knusing og sortering ute på anlegg og for eksterne kunder. Produksjonen er sertifisert for leveranser til bruk i vei og konstruksjoner, asfalt og betong.

Tekniske avdelinger

 • Geomatikk; oppmåling, utsett og innmåling/massedokumentasjon. Bruk av GPS/Glonass-systemer. Etablering av grunnlag, dataoverføring og oppfølging av produksjon og dokumentasjon med maskinstyringssystemer.
 • Prosjektering av anleggstiltak i 3D på basis av kartgrunnlag, utført oppmåling, prøvegravinger osv.
 • Vi besitter nødvendig kompetanse og utstyr til å utføre reparasjoner og vedlikehold på egen maskinpark.
 • Grusproduksjon er lokalisert til Sandnes. Vi produserer grusprodukter under sertifisert produksjonskontrollsystem. Med samme utstyr utføres mobil knusing og sortering andre steder. Produksjonen er sertifisert for leveranser til bruk i vei og konstruksjoner, asfalt og betong.

Vi er godkjent lærebedrift og har fagansatte innenfor:

 • Veg- og anleggsarbeiderfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Bergverksfaget
 • Transportfaget
 • Anleggsmaskinreparatørfaget