Om oss

Kompetanse

Les mer om vår kompetanse

Godkjenninger

Les mer om våre godkjenninger

Referanseprosjekter

Se noen av våre referanseprosjekter

Etiske retningslinjer

Etikk og Åpenhetslov

Bærekraft og åpenhet

Les mer om våre bærekraftsmål

Samfunnsansvar

Les mer om våre samfunnsbidrag

Om oss

Sundquist er en bygg- og anleggsentreprenør med bred og lang erfaring innen entreprenørdrift helt tilbake til 1935. Vi utfører prosjekter i hele Nord-Norge og har hovedbase i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene våre utføres i forbindelse med kommunaltekniske anlegg, vegarbeid, utbygging av boligfelt/tomter og grunnarbeid på industri og næringstomter. I tillegg kommer en stor del av omsetningen vår fra fjellsprengningsoppdrag, mobil knusing/sortering og salg av knuste masser. Vi har også eget verksted med fagkyndige mekanikere som utfører vedlikehold og reparasjoner av maskinparken vår.

Vårt formål

Vårt formål er å bygge infrastruktur av høy kvalitet til utvikling av samfunnet. Vi vil gjennom effektiv og lønnsom produksjon investere i innovasjon og forbedring i bedriften og samtidig være en sterk bidragsyter til utvikling og vekst i våre lokalmiljøer.

Vi skal utføre Anleggsarbeider med Omtanke!

Våre arbeider skal utføres med omtanke for våre omgivelser, for våre samarbeidspartnere, våre ansatte og for bedriften og eiere. Det ligger en fundamental forutsetning om lønnsom drift for at vi skal kunne drive og utvikle vår evne til å møte fremtidige muligheter og behov.

Vår visjon

Vi skal være
Ledende på Anlegg i Nord – basert på kompetanse, kvalitet og effektivitet – Sammen skaper vi best resultat!
Visjonen setter retning for vår fremtid og danner overordnet grunnlag for våre valg i det daglige.

Kvalitetspolitikk

Vi skal alltid bestrebe å levere godt utført arbeid i henhold til avtale og faglig standard slik at våre kunder er fornøyd med vår innsats og foretrekker oss til neste oppdrag. Dette oppnår vi gjennom
– God planlegging og ledelse
– Å gjøre jobben riktig første gang
– Å ha motiverte og dyktige medarbeidere med rett kompetanse

HMS-politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og friske etter endt arbeidsdag, og at de er motiverte til å komme på jobb neste arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet. Dette oppnår vi gjennom:
– Å ha fokus på sikkerhetstilstand og orden
– Å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig og etterstrebe å overholde sikkerhetsrutiner
– Godt vedlikeholdt utstyr og maskiner
– Å bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.

Miljøpolitikk

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen.
Dette oppnår vi gjennom:
å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.
drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.

Historie

Oscar Sundquist. 1901-1971 

Oscar Sundquist ble født i Øksnes i Vesterålen i 1901. Han vokste opp som fostersønn hos en kjøpmann på Renøy. Der fikk han anledning til å lære både handel og dykking før han flyttet til Sør-Varanger i 1928 for jobb ved AS Sydvaranger som skytebas i tillegg å drive dykkerarbeide på siden. 

Han bosatte seg i Bjørnevatn og drev jordbruk fra 1930-tallet i tillegg til dagjobb på Sydvaranger og dykkertjenester. 

Etter krigen fikk Oscar rettigheter til å hugge opp skipsvrak i Varangeren og startet opphuggingsforretning. Han startet også en trevarefabrikk i Bjørnevatn og på 50-tallet ble han offentlig godkjent som entreprenør. På 60-tallet startet han en betongvarefabrikk i Kirkenes. Oscar var også involvert i flere andre forretningsområder frem til han døde i 1971. 

Siden midt på 70-tallet har selskapet fokusert på anleggsvirksomhet med Øst-Finnmark som kjerneområde. Vi har bygget en mengde boligfelt i regionen og deltatt i bygging av veien til Grense Jakobselv, Utvidelser av flyplassen og bygging av hovedvannanlegget i Sør-Varanger blant mye annet.