78 97 05 50 post@sundquist.no

Om oss

Kompetanse

Les mer om hvilken kompetanse vi kan hjelpe deg med!

Godkjenninger

Les mer om våre godkjenningsområder!

Referanseprosjekter

Les mer om våre tidligere prosjekter!

AS Oscar Sundquist er en bygg- og anleggsentreprenør med bred og lang erfaring innen entreprenørdrift helt tilbake til 1935. Vi utfører prosjekter i hele Nord-Norge og har hovedbase i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene våre utføres i forbindelse med kommunaltekniske anlegg, vegarbeid, utbygging av boligfelt/tomter og grunnarbeid på industri og næringstomter. I tillegg kommer en stor del av omsetningen vår fra fjellsprengningsoppdrag, mobil knusing/sortering og salg av knuste masser. Vi har også eget verksted med fagkyndige mekanikere som utfører vedlikehold og reparasjoner av maskinparken vår.

Vår grunnholdning er «Anleggsarbeid med omtanke». Det innebærer å utføre våre arbeider med omtanke for våre kunder, ansatte, eiere, samfunn og miljø!

Vår visjon er «Ledende anleggsentreprenør i Nord basert på kompetanse, kvalitet og effektivitet – Sammen skaper vi best resultat!»  

Historie:

Oscar Sundquist. 1901-1971 

Oscar Sundquist ble født i Øksnes i Vesterålen i 1901. Han vokste opp som fostersønn hos en kjøpmann på Renøy. Der fikk han anledning til å lære både handel og dykking før han flyttet til Sør-Varanger i 1928 for jobb ved AS Sydvaranger som skytebas i tillegg å drive dykkerarbeide på siden. 

Han bosatte seg i Bjørnevatn og drev jordbruk fra 1930-tallet i tillegg til dagjobb på Sydvaranger og dykkertjenester. 

Etter krigen fikk Oscar rettigheter til å hugge opp skipsvrak i Varangeren og startet opphuggingsforretning. Han startet også en trevarefabrikk i Bjørnevatn og på 50-tallet ble han offentlig godkjent som entreprenør. På 60-tallet startet han en betongvarefabrikk i Kirkenes. Oscar var også involvert i flere andre forretningsområder frem til han døde i 1971. 

Siden midt på 70-tallet har selskapet fokusert på anleggsvirksomhet med Øst-Finnmark som kjerneområde. Vi har bygget en mengde boligfelt i regionen og deltatt i bygging av veien til Grense Jakobselv, Utvidelser av flyplassen og bygging av hovedvannanlegget i Sør-Varanger blant mye annet.