Referanseliste

Nybrottsveien

Nybrottsveien

Oppgradering av kommunal gate med nytt VA-anlegg, gatebelsyning, fortau og vegoverbygning. Kunde/tiltakshaver: Sør-Varanger kommune Utførelsestid: 2018-2019 Kontraktsverdi: 23 mill eks mva  6000 m3 masseutskifting veg 5500m2 nytt forsterkningslag 2500 m3 nytt bærelag...

Mehamnelv Bru

Mehamnelv Bru

Utskifitng av kulvert/bru ved fv.894 Mehamnelv.  Kunde/tiltakshaver: Statens Vegvesen Utførelsestid: 2019-2020 Kontraktsverdi: 8,5 mill eks mva Midlertidig omkjøringsveg 275 m Fundamentering og erosjonssikring midlertidig bru Riving av eksisterende bru med vingemurer...