78 97 05 50 post@sundquist.no

Godkjenninger

Sentral godkjenning

Vi er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

AS Oscar Sundquist er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder:

 • Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3.
 • Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2.
 • Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3.
 • Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3.
 • Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 3.
 • Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.
 • Utførelse av Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1.
 • Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.
 • Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1.
 • Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 2.
 • Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaklasse 2.

Godkjent opplæringsbedrift.
Ansvarsforsikring.
Yrkesskadeforsikring.

Godkjenningen er gitt i medhold av plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak av Direktoratet for byggkvalitet: www.dibk.no

Godkjent til: 11.10.2022