78 97 05 50 post@sundquist.no
Vi søker ny daglig leder!

Vi søker ny daglig leder!

Daglig leder

Sjekk ut annonseartikkelen som Kreativ Industri AS har laget for oss her.

AS Oscar Sundquist er en bygg- og anleggsentreprenør med bred og lang erfaring innen entreprenørdrift helt tilbake til 1935. Vi utfører prosjekter i hele Nord-Norge og har hovedbase i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene våre utføres i forbindelse med infrastrukturanlegg som vei, flyplass, Vann og avløp og energi. Vi utfører ofte utbygging av boligfelt/tomter og grunnarbeid på industri og næringstomter. I tillegg kommer en stor del av omsetningen vår fra fjellsprengningsoppdrag, mobil knusing/sortering og salg av knuste masser. Vi har også eget verksted med fagkyndige mekanikere som utfører vedlikehold og reparasjoner av maskinparken vår.

Vår grunnholdning er «Anleggsarbeid med omtanke». Det innebærer å utføre våre arbeider med omtanke for våre kunder, ansatte, eiere, samfunn og miljø!

Vår visjon er «Ledende anleggsentreprenør i Nord basert på kompetanse, kvalitet og effektivitet – Sammen skaper vi best resultat!» 

Nåværende daglig leder bytter jobb, og vi søker nå en erstatter!

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse med fokus inn i produksjon/drift
 • Hovedansvar for bedriftens økonomistyring.  
 • Strategi- og målsetningsarbeid i samarbeid med styret
 • Overordnet ansvar for marked og kalkulasjon
 • Påse at virksomheten ivaretar alle forhold mot lover, forskrifter og offentlige myndigheter
 • Personalansvar og personalledelse i samarbeid med HR

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Høyere utdanning innen bygg- og anleggsfag
 • Ledererfaring og erfaring fra entreprenørdrift
 • Tydelig, engasjerende og involverende lederstil
 • Løsningsorientert og frempå
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Førerkort kl. B(E)
 • God forretningsforståelse
 • Teknisk interesse og nysgjerrighet
 • Strukturert arbeidsstil
 • Positiv og optimistisk væremåte
 • Evne til strategisk og langsiktig tenkning 
 • Initiativrik og involverende personlighet

Kontorsted i Kirkenes.

Stillingene ønskes besatt av en selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftige person med stor stå-på-vilje og god gjennomføringsevne. Du må tillegg være god på å involvere dyktige mennesker i organisasjonen for å skape resultater sammen!
I en hverdag med høyt tempo, får du ta del i et arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket og gøy å være på jobb!

 

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Utviklingsmuligheter og stort rom for å påvirke fremtiden.
 • Trivelig og romslig arbeidsmiljø

Tiltredelse etter avtale.

For spørsmål til stillingen, ta kontakt med Svein Sundquist.

Søknadsfrist: Snarest!

Søknad med CV og referanser sendes på mail til jobb@sundquist.no 

 

Vi søker ny prosjektingeniør!

Vi søker ny prosjektingeniør!

Prosjektingeniør

Vi ønsker å styrke oss på prosjektstøtte for å bli enda bedre på å oppfylle krav og forventninger til forberedelse og gjennomføring av anleggsarbeider. Vi søker derfor en til prosjekingeniør for å kompettere laget.

Arbeidsoppgaver:

 • Kundehåndtering
 • Kalkulasjon/anbud
 • Delta i planlegging, 3D/DAK-prosjektering og gjennomføring av prosjekter.
 • Oppfølging av mengder og kvalitet internt og mot oppdragsgiver
 • Oppgaver innenfor fremdriftsplanlegging, KHMS, økonomi og kontraktsoppfølging
 • Delta i utviklingen av firmaet

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Ingeniørutdannelse eller tilsvarende innen bygg og anlegg. Relevant erfaring innen anleggsledelse kan oppveie for manglende utdannelse.
 • Erfaring med Gemini Terreng eller tilsvarende
 • Løsningsorientert og frempå
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Førerkort kl. B(E)
 • Engasjert, lærevillig og nøyaktig
 • Positiv
 • Selvstendig og ryddig

Mobilitet med hensyn til arbeidssted må påregnes.

Stillingene ønskes besatt av en selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftige person med stor stå-på-vilje og god gjennomføringsevne.

I tillegg til en hverdag med høyt tempo får du ta del i et arbeidsmiljø hvor det er høyt under taket!

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelig og romslig arbeidsmiljø

Tiltredelse etter avtale.

For spørsmål til stillingen, ta kontakt med Svein Sundquist

Søknadsfrist: snarest!

Søknad med CV og referanser sendes på mail til jobb@sundquist.no 

AS Oscar Sundquist er en bygg- og anleggsentreprenør med bred og lang erfaring innen entreprenørdrift helt tilbake til 1935. Vi utfører prosjekter i hele Nord-Norge og har hovedbase i Kirkenes, Sør-Varanger. Den største delen av arbeidene våre utføres i forbindelse med kommunaltekniske anlegg, vegarbeid, utbygging av boligfelt/tomter og grunnarbeid på industri og næringstomter. I tillegg kommer en stor del av omsetningen vår fra fjellsprengningsoppdrag, mobil knusing/sortering og salg av knuste masser. Vi har også eget verksted med fagkyndige mekanikere som utfører vedlikehold og reparasjoner av maskinparken vår.

Vår grunnholdning er «Anleggsarbeid med omtanke». Det innebærer å utføre våre arbeider med omtanke for våre kunder, ansatte, eiere, samfunn og miljø!

Vår visjon er «Ledende anleggsentreprenør i Nord basert på kompetanse, kvalitet og effektivitet – Sammen skaper vi best resultat!» 

Store Måsevann-kontrakten i boks!

Store Måsevann-kontrakten i boks!

Statkraft har gjort endelig vedtak om å skrive kontrakt med oss på å utbedre damanlegget ved Store Måsevann i Lebesby kommune.

Midt i kontraktprosessen fikk vi et meget ubehagelig opphold. Fra tilbud var innlevert, forhandling gjennomført og vi fikk melding om at nå gjenstod noen formelle saker ble pauseknappen slått inn av koronaviruset! Usikkerheten var stor! 

Sammen med prosjektledelsen arbeidet vi tett for å få på plass risikoreduserende tiltak og konsekvenser som de nasjonale og lokale retningslinjene vedrørende koronasmittefaren førte med seg. Vi laget handlingsplaner, avklarte retningslinjer og analyserte konsekvenser. Vi kom frem til fornuftige løsninger som gjorde at prosjektet kunne gjennomføres med konkrete tiltak.

Dam Store Måsevann - Nedstrøms 2016
Dette er hoveddammen som skal utbedres ihht gjeldende retningslinjer.

Anleggsområdet omfatter grovt følgende anleggssteder:
Dam Store Måsevann – Riving av Dam Østeidet, bygging av to nye overløpsdammer i betong, steinbrudd, mellomlager og fornying av Dam Store Måsevann.
Dam Nordvesteidet – Veiløs fornying av fyllingsdam.
Offervann kraftverk – Hovedrigg og kanalisering av innløp til Offervann kraftverk.

Arbeidet vil utføres i stor grad med egne ressurser, men vi vil også knytte til oss andre dyktige leverandører som Alta Anlegg AS for betongarbeider, Kjell Foss Nord AS for sprengningsarbeider og Workinn AS for plastringskompetanse. Prosjektet vil i hovedsak gjennomføres i løpet av sommeren/høsten 2020, men en del vil vil utføres sommersesongen 2021.

Vi takker Statkraft Energi for kontrakten og ser frem til å gjennomføre Anleggsarbeider med Omtanke i tett samarbeid med oppdragsgiveren.