78 97 05 50 post@sundquist.no
Ny medarbeider på plass i Sundquist!

Ny medarbeider på plass i Sundquist!

Bjørn Løkås er ansatt som lager- og logistikkansvarlig hos oss. Han begynte i stillingen 19.februar.
Vi er fornøyd med rekruteringen til stillingen som skal bidra til bedre flyt/effektivisering av driften vår. 
Bjørn vil ha ansvar for lagerlokasjonene/utstyret vårt og bidra med logistikken i prosjektene. Han skal også følge opp eksternsalg/utleie av utstyret. 

Velkommen på laget, Bjørn!